IKANO INDUSTRY Sp. Z O.O. - ROZPOZNANIE OBIEKTU

  

     W dniach 22 do 24 czerwca br. strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Obornikach przeprowadzili rozpoznanie nowopowstałego obiektu tj. hali magazynowej wyrobów gotowych w zakładzie dużego ryzyka IKANO INDUSTRY Sp. z o.o. w Rogożnie.

Rozpoznanie polegało na:

- sprawdzeniu zgodności prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych z zasadami BHP,

- sprawdzeniu czasu dojazdu pojazdów JRG na teren zakładu,

- sprawdzeniu planów i procedur występujących z ZDR Ikano Industry Sp. z o.o.,

- sprawdzeniu możliwości prowadzenia łączności bezprzewodowej,

-  sprawdzenie umiejętności organizacji działań ratowniczo - gaśniczych, w tym dzielenia terenu akcji na odcinki bojowe,

- sprawdzenie możliwości kontaktu z zarządcą lub włascicielem obiektu.

 

Opracował: mł. bryg. Leszek Walczak
 

Zdjęca: asp. sztab. Maciej Krasowski