SZKOLENIE Z ZAKRESU GASZENIA POŻARÓW WEWNĘTRZNYCH

W dniach 6-10 lipca 2020 r. funkcjonariusze Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu przeprowadzili szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnetrznych skierowane dla funkcjonariuszy przewidzianych do realizacji doskonalenia zawodowego w przedmiotowym zakresie.

Celem głównym szkoleń było przygotowanie funkcjonariuszy do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych oraz podniesienie poziomu ich świadomości odnośnie zagrożeń wynikających z pracy w środowisku popożarowym.

W przedmiotowych szkoleniach, z zachowaniem reżimu sanitarnego w związku z wprowadzonym stanem epidemii, udział wzieli liderzy zmianowi z JRG w Obornikach oraz JRG-1 w Kaliszu, JRG w Czarnkowie oraz JRG w Kościanie.  

link: www.youtube.com/watch

Opracował: st. sekc. Piotr Burda